top of page
prodea.png
Välkommen till Prodea

Integritetspolicy

 • Om vår Integritetspolicy
  Att behandla personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt är viktigt för oss på Prodea. Denna integritetspolicy har syftet att säkra att alla personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med tillämpbar lagstiftning, däribland dataskyddsförordningen (GDPR). Prodea förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att bättre förhålla sig till aktuell lagstiftning. Prodea är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Denna integritetspolicy beskriver hur Prodea behandlar personuppgifter för våra konsulter, individer som deltar i våra rekryteringsprocesser samt andra vars personuppgifter vi behandlar som en del av vår verksamhet. Med personuppgifter avses all slags information som kan användas för att identifiera en i livet fysisk person.
 • Allmänt
  Personuppgiftsansvarig är: Namn: Prodea Personal AB Organisationsnummer: 556319-0478 Adress: 175 62 Järfälla Mobilnummer: 08-29 06 11 Epost: Kontakt@prodea.se Om du har frågor eller önskemål kring vår användning av personuppgifter kan du vända dig till oss. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade, raderade, invända mot vår behandling eller begära ut ett register på vilka sorts personuppgifter vi behandlar om dig eller begära ut dina personuppgifter.
 • Ändamål med behandling
  Prodea behandlar endast uppgifter i den utsträckning nödvändigt för att åstadkomma dessa ändamål. Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt en så kort tid som möjligt. Prodea behandlar personuppgifter bland annat med ändamålen att: Utföra vår kärnverksamhet att rekrytera och hyra ut konsulter. Hantera rättsliga förpliktelser, exempelvis kring bokföring eller potentiella tvister. Uppfylla de förväntningar, och önskemål som sätts utav kunder och de skyldigheter vi har som arbetsgivare i den dagliga verksamheten. För att se över och förbättra vår egen verksamhet exempelvis genom att skapa avidentifierad statistik.
 • Rättsliga grunder för behandling
  Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund till det. Alla personliga uppgifter behandlas utifrån någon utav följande rättsliga grunder: Det har gjorts en Intresseavvägning mellan ditt intresse att hålla dina uppgifter privata och berättigade intressen vi eller tredje part har att behandla dessa. Behandling behövs för att kunna uppnå rättsliga förpliktelser. Behandling behövs för att kunna skriva på och bevara avtal med dig. För att du har gett samtycke till vår behandling. För att vi behöver behandla uppgifter på grund av allmänt intresse eller när det görs som en del av myndighetsutövning. För att vi behöver behandla uppgifterna för att skydda grundläggande intressen. Exempelvis att vi kan dela personuppgifter med sjukvård om du blir skadad på arbetsplatsen och ej kan ge samtycke.
 • Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Vi inhämtar personuppgifter: När du söker arbete hos oss. När du gör en jobbansökan sparar vi information som är nödvändig som en del av rekryteringsprocessen. Detta kan exempelvis vara kontaktuppgifter, ditt CV, personliga brev, eller korrespondensen mellan dig och Prodea under rekryteringsprocessen som sparas för att fatta välgrundade beslut under rekryteringen. När du kommunicerar med oss. När du kontaktar oss via Epost, samtal eller ställer frågor via vår hemsida lagrar vi de personuppgifter som framkommer i den mån nödvändigt. Exempelvis sparar vi kontaktuppgifter för att kunna besvara ställda frågor, eller sparar innehållet i meddelanden för att kunna intyga att vi har behandlat önskemål enligt lag, exempelvis raderat dina personuppgifter eller gett intyg du har efterfrågat. När du är i en aktiv rekryteringsprocess Ibland kan vi på uppdrag av våra kunder behöva lagra personuppgifter om dig. Exempelvis kan vi behöva ta fram betyg eller visa fordonskort på uppdrag av våra kunder och behöver därmed lagra dessa. Då agerar vi som personuppgiftsbiträde. Även andra personuppgifter kan sparas för att vi ska kunna uppfylla krav enligt lag, exempelvis: Handlingar som visar din rätt att arbeta i Sverige för att uppfylla kontrollskyldighet enligt utlänningsförordningen, eller Information för att säkerställa och intyga att ingen diskriminering har skett i anställningsförfarande och för att kunna lämna ut meriter vid begäran enligt diskrimineringslagen. Som anställd hos oss. När du arbetar hos oss sparar vi information som är nödvändig för att hantera din anställning hos oss. Det skulle inkludera kontonummer för löneutbetalningar, tider du eller kunder rapporterar in och kontaktuppgifter du anger till oss. Vi kan även lagra kommunikation med våra kunder du bemannas till för att kunna dokumentera eventuella tvister eller önskemål. Information från annan part Ibland kan personuppgifter samlas in från andra parter. Exempelvis när du anges som referens eller när vi får information om dig från våra kunder. Personuppgifter om dig kan även samlas från intyg vi tar emot, exempelvis namn på tidigare arbetsgivare på tjänstgöringsintyg. Vi kan även där det är nödvändigt samla information från offentligt tillgänglig information från myndigheter eller andra där det finns ett legitimt intresse att använda personuppgifterna i våra underlag eller för att uppfylla avtal eller andra rättsliga åtaganden, exempelvis information från sociala medier likt Linkedin.
 • Hur behandlar vi din data? Vilka delar vi data med?
  Prodea arbetar utifrån förhållningssättet att minimera antalet aktörer som har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan dock under följande fall komma att dela dina personuppgifter: I det fall vi under en aktiv rekryteringsprocess eller anställning behöver presentera information om dig till våra kunder. När vi delar information med våra IT-leverantörer i den mån som är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet. Exempelvis behöver vi dela uppgifter med IT-leverantörer för att fakturera och betala löner och lagra handlingar. I kontakt med offentliga myndigheter, exempelvis när vi delar information till Migrationsverket när vi anställer någon utanför EU. När vi blir bedda att agera som referens. För att garantera att personuppgifter ej sprids till aktörer utöver de redan nämnda lagras dina personuppgifter endast av IT-leverantörer inom EU så att samtliga aktörer behöver följa GDPR. Innan vi delar några personuppgifter utför vi alltid först en intresseavvägning om den vi delar personuppgifterna till har ett berättigat intresse att ta del av dessa uppgifter i förhållande till ditt intresse att dina personuppgifter ej delas.
 • Gallring
  Prodea bevarar ej personuppgifter längre än nödvändigt. När en personuppgift ej uppfyller någon rättslig grund raderas dessa. Detta gäller exempelvis att vi tar bort rekryteringsunderlag för rekryterade kandidater och regelbundet raderar personuppgifter om tidigare anställda.
 • Dina rättigheter
  Du har alltid rätt att göra invändningar eller föra fram önskemål kring hur dina personuppgifter behandlas. Du har alltid rätten att göra följande: Återkalla samtycke du har lämnat. Begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig samt info hur de behandlas. Begära rättelse till personuppgifter du anser ofullständiga eller felaktiga. Begära att vi raderar dina personuppgifter. Begära att vi begränsar vår behandling. Begära att vi skickar de personuppgifter du har lämnat till oss. Ge klagomål kring vår behandling till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan du göra detta hos Integritetsskydsmyndigheten (IMY).
bottom of page